Martinus Verdensbillede

Fra Martinus Wiki

Martinus Verdensbillede er en af betegnelserne for det verdensbillede eller verdenssyn, som Martinus har beskrevet i sine værker og foredrag.

Et evigt verdensbillede

Martinus verdensbillede er evigt, da det beskriver os som levende væsener, som altid har og altid vil have en oplevelse af livet. Denne oplevelse er baseret på kontraster og kræver fornyelse. Martinus verdensbillede beskriver hvordan disse kontraster fornyes i evige spiralkredsløb, hvor det levende væsen er nødt til at opleve former for behag og ubehag for at kunne vedligeholde den evige oplevelse af livet. På denne måde viser Martinus at ubehaget er en nødvendighed og dermed et gode og at alt ultimativt er "såre godt".

Et åndsvidenskabeligt syn

Martinus værk giver en række analyser, som kan tænkes efter. Dermed er det ikke kun en række påstulater, som man kan eller ikke kan tro, men altså en række forklaringer, som kan "tjekkes".