Martinus værk

Fra Martinus Wiki

Martinus har udgivet en række bøger og artikler under fælles titlen Det Tredje Testamente. Martinus værk udgives af Martinus Institut. Martinus' hovedværk er Livets Bog. Derudover er der udgivet seks symbolbøger, 28 småbøger, en række artikler samt andre bøger. Der er udgivet 100 af Martinus symboler og han var en flittig foredragsholder. Martinus værk er frit tilgængeligt for alle. Læs og søg i Martinus værk på martinus.dk.

Se også Sekundærlitteratur.Bøger
Andre bøger
Søg i indekset - Indeksside for Bøger