Martinus

Fra Martinus Wiki

Martinus (1890-1981) er blevet kaldt for ”Danmarks bedst bevarede offentlige hemmelighed”. Han blev født i den nordjyske stationsby Sindal i 1890. Den udløsende baggrund for hans forfatterskab var oplevelsen af en dybtgående bevidsthedsforandring, der med hans egne ord: ..”udløste helt nye sanseevner, evner der satte mig i stand til - ikke glimtvis - men derimod i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue alle de bag den fysiske verden værende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper. Tilværelsesmysteriet var således ikke noget mysterium for mig”.

Martinus værk og bidrag

Martinus er skaberen af værket ”Det Tredje Testamente”, hvoraf Livets Bog i syv bind er hovedværket. Som supplement til dette har han skrevet Det Evige Verdensbillede 1-6, hvor han ved hjælp af farvelagte symboler og forklarende tekster klarlægger kosmologiens hovedprincipper. Han har også skrevet bøgerne Logik og Bisættelse samt 28 mindre bøger. Derudover er bogen Grand Kursus, som er baseret på Martinus foredrag, udkommet, samt Den intellektualiserede kristendom udkommet.

Mere om Martinus

Henvisninger til Martinus værk

Martinus
Livets Bog
Livets Bog 1
Martinus, *
bevidsthed, 10, 19-22 *
forhold til Livets Bog, 7, 19, 22 *
fødsel, store, 20-22 *
modstandere, 14 *
ubelæsthed, 22 *
ønsker ikke sekt- eller foreningsdannelse, 15
Livets Bog 3
Martinus, *
brug af bibelcitater, 926 *
Livets Bog 7
Martinus, *
baggrund for "Livets Bog", 2659-64 *
efterskrift, side 2905-12/221-27 *
ilddåb, side 2910/225 *
mission, 2621 *
store fødsel, side 2910/225 *
taksigelse til Gud, side 2905-12/221-27
Andre bøger
DIK
Martinus, stk. *
alkærlighedens videnskab, stk. 5, 20 *
barndom, stk. 1 *
bevidsthedsindstilling, stk. 1 *
evner, stk. 5 *
ikke læse bøger, stk. 4-5 *
indvielse, stk. 2-4 *
guldglorie, stk. 3-4 *
kristusfigur, Thorvaldsens, stk. 3 *
kristusvision, stk. 2-4 *
kosmisk bevidsthed, stk. 1-5 *
meditation, stk. 1, 3 *
mentalitet, stk. 4 *
mission, stk. 2-4 *
moder, stk. 1 *
Nibelvang, stk. 2 (navnet ikke nævnt) *
plejeforældre, stk. 1-2 *
skal ikke tilbedes, stk. 5 *
skolegang, stk. 1-2 *
teosofi, stk. 2 *
uddannelse, stk. 2 *
ulærd, stk. 2 *
ungdom, stk. 1 *
videreføre Jesu forkyndelse, stk. 5
Martinus, stk. 1, 3
Småbøger
4. Omkring min missions fødsel
Martinus, stk. *
barndom og ungdom, stk. 13-14 *
fødsel, store, stk. 16-17, 19 *
bevidsthed efter, stk. 17-18, 21 *
hvorfor tale i stedet for at tie?, stk. 11-12 *
ilddåb, stk. 17-18 *
læserens indstilling til, stk. 1-3, 8, 20 *
meditation, stk. 14, 16-19 *
mission, stk. 3, 10, 12, 18, 20-21 *
ønsker ikke persondyrkelse, stk. 9, 11 *
åbenbaring af helligånden, stk. 10, 12, 15-17, 19
10. Kosmisk bevidsthed
Martinus, stk. *
indvielse, stk. 1 *
kosmisk bevidsthed, stk. 1
12. Vejen til indvielse
Martinus, stk. *
analyser, kærlighed som eneste facit, stk. 25 *
ét med Faderen, stk. 22 *
helligånd, stk. 22-25 *
ilddåb, stk. 24 *
læserne, intelligens-følelse, stk. 18-19 *
mission, lys, stk. 26 *
modarbejdelse af, stk. 21, 25 *
oplevelsesevne, stk. 23-24 *
taler i "fremmede tungemål", stk. 24 *
verdensimpuls, kosmisk, ny, stk. 18 *
ønsker ikke sektdannelse, stk. 26
Søg i indekset - Indeksside for Martinus