Per Bruus-Jensen

Fra Martinus Wiki
Per Bruus-Jensen

Per Bruus-Jensen (1932-2022) møder Martinus i 1957 og bliver derefter Martinus' personlige elev. Han får eneundervisning af Martinus og opnåede et helt specielt indblik i Martinus' tænkning.


Per Bruus-Jensen holdt en lang række foredrag og skrev adskillige bøger om Martinus Verdensbillede.

Du kan se kursus af Per Bruus-Jensen, høre hans foredrag og se en oversigt over hans udgivelser (under udarbejdelse).

Per Bruus-Jensen litteratur

Se se oversigt over Per Bruus-Jensens udgivelser.

Korrespondancekurset af Per Bruus Jensen

Per Bruus Jensen har skrevet et korrespondancekursus, som du kan læse her.

Kurser og foredrag af Per Bruus-Jensen

Radiooptagelser af samtaler mellem Steen Landsy og Per Bruus-Jensen

Hør de 24 samtaler mellem Steen Landsy og Per Bruus-Jensen om Martinus Verdensbillede.

Åndsvidenskab og virkelighedserkendelse (video)

Kursus af Per Bruus-Jensen om åndvidenskab og virkelighedserkendelse. Kurset er i seks dele og optaget på video.

Kurset "Det levende væsen"

Kurset "Det levende væsen" er afholdt i efteråret 1963Martinus Institut.

Kurset "Det levende væsen" (S90A) (hør hele kurset)

Martinus symbolteknik

Foredragsrøkke afholdt i efteråret 1963Martinus Institut. Hør alle foredragene.

Kursus: Livets kosmiske grundplan

 • Foredrag 1: Stof og livsenhedsprincippet (S105b)
 • Foredrag 2: Verdensaltetsts 3 kosmiske sansehorisonter (S105a)
 • Foredrag 3: De kosmiske organisationsprincippers organisation (S108a)
 • Foredrag 4: Sult- og mættelsesprincippet (S108b)
 • Foredrag 5: Egoisme - altruisme (S96b)
 • Foredrag 6: Evolution - indvikling og udvikling (S96a)
 • Foredrag 7: Spiralkredsløbet og grundenergiernes evige organisation (S97a)
 • Foredrag 8: Verdensaltets kosmiske tilværelsesplan (S97b)

Kursus: Det levende væsens sanseevne

 • Nr. 1: Underbevidsthedsområdet (S107b tomt)
 • Nr. 2: Overbevidsthedsområdet (107c tomt)
 • Nr. 3: Underbevdisthedsområdet (S106b) (mangler)
 • Nr. 4: Overbevidsthedsområdet (106c) (mangler)
 • Nr. 5: Begreberne "sansning" og "sanseevne. S91b
 • Nr. 6: Grundlæggende sansemekanismer. S92C
 • Nr. 7: bev. pr., kontraster og perspektivprincips betydning for livsoplevelsen (S93b)
 • Nr. 8: Den relative kontra den absolutte virkelighed (S93c)
 • Nr. 9: Perspektivprincippets mekanisme, perspektivdannelsens grundlov (S94b)
 • Nr. 10: Perspektivprincippets mekanisme II, sanseevnens fysiske region (S94X
 • Nr. 11: Perspektivprincippes mekanisme IV (sanseevnes overfysiske region 1) (95b)
 • Nr. 12: Perspektivprincippes mekanisme IV (sanseevnes overfysiske region 2) (95c)
 • Nr. 13: Reinkarnationsprincippet og det levende svæsens sanseevne (sanseperspektivetsmekanisme) (S102b)