Livets Bog

Fra Martinus Wiki

Livets Bog er Martinus hovedværk.

Livets Bog er i følgende syv bind:


Se indholdsfortegnelse på martinus.dk

Kapitler i Livets Bog

 • Livets Bog 1
  • Fortale
  • Indledning
   • 1. Kapitel. Verdenssituationen
   • 2. Kapitel. Det guddommelige skabeprincip
   • 3. Kapitel. Den ny verdensimpuls
   • 4. Kapitel. Et internationalt verdensrige under skabelse
   • 5. Kapitel. Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls
   • 6. Kapitel. Fra dyr til menneske
  • Verdensaltets grundenergier
   • 7. Kapitel. Grundenergierne og tilværelsesplanerne
   • 8. Kapitel. Udvikling
 • Livets Bog 2
  • Kosmisk kemi
   • 9. Kapitel. Loven om stoffernes reaktion
   • 10. Kapitel. Jeg’ets evige kraftkilder
   • 11. Kapitel. Tankeklimaer.
 • Livets Bog 3
 • Livets Bog 4
 • Livets Bog 5
 • Livets Bog 6
  • Det evige liv
   • 15. Kapitel. Guds rige eller livets eventyr
 • Livets Bog 7
  • Det evige liv
   • 16. kapitel Den kosmiske verdensmoral
   • Efterskrift - Gudesønnen ét med sin Fader

Symboler i Livets Bog

Der linkes til symbolerne med de numrer, som er brugt i symbolbøgerne.


Livets Bog 1

Symbol nr. 1. Jordklodens kosmiske stråleglans. Stk. 43 – 49 [2]

Symbol nr. 2. Skabeprincippets impulser. Stk. 66 – 68 [3]

Symbol nr. 3. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier. Stk. 150 – 157 [4]

Symbol nr. 4. Intolerance. Stk. 158 – 170 [5]

Symbol nr. 5. Vejen mod lyset. Stk. 245 – 252 [6]

Symbol nr. 6. Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse. Stk. 262 – 265 [7]

Symbol nr. 7. Verdensenergiernes organisation eller udviklingsstigen. Stk. 273 – 277 [8]

Symbol nr. 8. Livets vej. – Kosmiske udviklingsbaner. Stk. 278 – 288 [9]


Livets Bog 2

Symbol nr. 9. Grundenergiernes kombination. Stk. 358 – 441 [10]


Livets Bog 3

Symbol nr. 10. Kredsløbsprincippet. Stk 639 – 668 [11]

Symbol nr. 11. Livsmysteriets løsning. Stk 669 – 762 [12]


Livets Bog 4

Symbol nr. 12. Livet og døden. Stk. 1533 – 1590 [13]

Martinus værk


Referencer

Henvisninger til Martinus værk (Indekset)

Livets Bog
Livets Bog
Livets Bog 1
Livets Bog, *
bør ikke danne grundlag for sekt eller forening, 15 *
ikke eneste saliggørende, 10, 16 *
interesse for, manglende, 142-43 *
intolerance over for, 14, 176 *
læserens forhold til, 11, 14-18, 176
Livets Bog 2
Livets Bog, 389, 571 *
tro-viden, 376
Livets Bog 3
Livets Bog, 920, 1050 *
bibelcitater i, 926 *
"den røde tråd" i, 1052 *
formål, 879, 926 *
Livets Bog 4
Livets Bog, 1245, 1327, 1495
Livets Bog 6
Livets Bog, *
mission, 2265 *
universet er, 2052-53, 2082
Livets Bog 7
Livets Bog, *
efterskrift, side 2905-12/221-27 *
mission, 2407, 2536, 2644, 2659 *
sandhed, 2659-64
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 4
Livets Bog, stk. *
Symbol over "Livets Bog", symboltitel, stk. 43.1-3
Andre bøger
Artikelsamling 1
Livets Bog, stk. 7.1-5, 8.18 *
videnskab, stk. 14.33
Livets Bog, stk. 2.6-7, 3.2-6, 14.1-41, 16.10 *
analyser, stk. 7.19, 14.38 *
bagtalelse, stk. 14.38 *
bevis for kosmisk bevidsthed, stk. 7.10 *
Bibelen, stk. 7.1 *
forfatteren, stk. 14.21, 14.23, 14.38 *
fortale, stk. 7.1-24 *
fremtidig betydning, stk. 7.19 *
gentagelser, stk. 7.19 *
indledning, stk. 7.8 *
indstilling til, stk. 7.18 *
hellig ånd, stk. 7.18 *
kritik, kritikere, stk. 14.2, 14.5, 14.22-24 *
A-kritik, A-kritikere, stk. 14.6-9, 14.12, 14.21-22, 14.25-29, 14.35-37 *
stk. *
B-kritik, B-kritikere, stk. 14.7-10, 14.12-13, 14.21, 14.26-30, 14.37 *
stk. *
C-kritik, C-kritikere, stk. 14.10-13, 14.21, 14.30, 14.32, 14.36 *
D-kritik, D-kritikere, stk. 14.11-13, 14.21, 14.37-38 *
E-kritik, E-kritikere, stk. 14.20-21, 14.39-40 *
indignation, stk. 7.1-2, 7.4-5, 14.22-25, 14.27-29, 14.41 *
intolerance, stk. 7.1-5, 14.21, 14.24, 14.41 *
vrede, stk. 14.41 *
kærlighedens bog, stk. 7.24 *
livsmysteriets løsning, stk. 14.4 *
læsning, stk. 14.5 *
modbevis, stk. 14.22 *
modtagelse, stk. 7.1 *
religiøs frihed, stk. 14.40 *
skabelsen, stk. 7.1, 7.7, 7.16, 14.1 *
stil og sprog, stk. 7.17-18 *
studiets nødvendighed, stk. 7.20 *
stykkeopdeling, stk. 7.8 *
udgivelse, stk. 22.8 *
upartiskhed, stk. 14.2 *
verdensimpuls, stk. 8.18 *
videnskab, stk. 14.2, 14.32, 14.35
Livets Bog, stk. 14.2, 14.32 *
lægevidenskab, stk. 13.11 *
materialistisk, stk. 14.10, 14.35, 18.9, 23.4-5, 24.5, 26.7, 29.1, 29.3, 36.6 *
stk. *
næstekærlighed, stk. 17.8 *
område, stk. 14.33, 14.35 *
paradis, stk. 43.13 *
propaganda, stk. 14.34 *
psyke, stk. 26.7 *
religiøs, stk. 8.15 *
sandhed, stk. 14.4, 14.33-34, 14.37, 20.39, 44.5 *
tro, stk. 14.33 *
uvidenskabelighed, stk. 14.11, 14.32-33, 14.36, 14.38, 18.5 *
videnskabsmand, stk. 13.6, 14.31, 14.35, 14.39, 15.2, 18.9, 18.11, 21.14, 43.13 *
stk. *
væremåde, stk. 26.7 *
åndsvidenskab, stk. 14.35-36, 21.5
Søg i indekset - Bog Indeksside for Livets Bog