Småbøger

Fra Martinus Wiki

Martinus har skrevet en række kortere bøger, som i daglig tale kaldes for "Småbøger".


Liste over Martinus' småbøger

1. Menneskehedens skæbne

2. Påske

3. Hvad er sandhed?

4. Omkring min missions fødsel

5. Den ideelle føde

6a. Blade af Guds billedbog

6b. Pinseglans over livet

7. Den længst levende afgud

8. Menneskeheden og verdensbilledet

9. Mellem to verdensepoker

10a. Kosmisk bevidsthed

10b. Pinseglans over livet

11. Bønnens mysterium

12a. Vejen til indvielse

12b. Omkring mine kosmiske analyser

12c. Gavekultur

13. Juleevangeliet

14a. Bevidsthedens skabelse

14b. Tanker omkring påske

14c. Julelysene

15a. Et glimt fra verdensgenløsningen

15b. Getsemane have

15c. Ud af mørket

16a. Reinkarnationsprincippet

16b. Universets mælkeveje

16c. Unaturlig træthed

16d. Gennem verdensaltets tomrum

17a. Jordmenneskets skæbneårsag

17b. Pilatus, Kristus og Barabbas

17c. Verdensreligion og verdenspolitik

17d. Hvorfor skal man tilgive sin næste?

18a. Livets skæbnespil

18b. Den store fødsel

18c. Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse

18d. "Dyrets billede" og "Guds billede"

19a. Lavintellektualitet og højintellektualitet

19b. Det femte bud

19c. Kosmiske glimt

20a. På kærlighedens alter

20b. Meditation

20c. Menneskeheden et med Gud

21a. Det psykiske tempel

21b. Hinsides dødsfrygten

21c. Dømmer ikke

21d. Vejen, sandheden og livet

22a. Livets vej

22b. Mentale fængsler

22c. Den sekundære og den primære opstandelse

23a. De levende væseners udødelighed

23b. Åndsvidenskabens nødvendighed

23c. Primitivitet og overtro

24. Kulturens skabelse

25. Vejen til paradis

26a. Udødelighed

26b. Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed

26c. Guds skabelse af mennesket

26d. Verdenssituationen og "Guds billede"

27a. Verdensfredens skabelse

27b. Jeget og evigheden

28. To slags kærlighed