A-viden

Fra Martinus Wiki

A-viden er viden i sit første stadie, hvor det forekommer i form af dagsbevidste detaljer (Logik kap. 94 [1] eller tænkning (Livets Bog 2, stk. 411 [2])).

A-viden er et af tre vidensstadier og er forstadiet til B-viden, hvor viden er blevet til vilje, bevidst handling og manifestation [3]. Det sidste stadie af viden er C-viden, hvor gentagelser og øvelser har gjort handling til vanebevidsthed eller automatfunktion (Livets Bog 2, stk. 441 [4]).

A-viden er dagsbevidst viden

Det levende væsen oplever forskellige begivenheder igennem dets vågne dagsbevidsthed, som efterhånden bliver til viden på et område. Det er et stadie, hvor detaljer klart erindres [5]. Denne vågne dagsbevidste viden kaldes for A-viden (Småbog 26c, kap. 7 [6]).

A-stadiet

Martinus kalder også A-viden for A-stadiet, da A-viden dækker over en viden, som er på et vist stadie, nemlig den dagsbevidste. A-viden er ikke overgået til C-stadiet, hvor skabelse er blevet til en automatfunktion (f.eks. vores organer i kroppen). På A-stadiet kan skabelse kun finde sted ved intellektuel eller bevidst viden [7]. A-stadiet og A-viden opstår ud af instinkt, anelse og formodninger i den fysiske og mentale horisont. Når instinkt, anelse og formodninger er blevet til kendsgerninger overgår det til at være A-viden og findes på A-stadiet [8].

Praktisering af A-viden

A-viden påvirker væsenets væremåde og det vænner sig til at leve efter sin viden i de felter den givne viden er repræsenteret (Småbog 26c, kap. 7 [9]). Væsenet øver sig udfra sin viden i at leve på en ny måde, som er i overensstemmelse med sin A-viden [10]. Når væsenet har trænet sig på til i praksis at leve efter sin viden, så er A-viden blevet til B-viden. A-viden er kun viden, men ikke praktiseringen på baggrund af denne viden, da det ved praktisering er overgået til at være B-viden, som er bevidst vilje og handling [11].

Jordmenneskets humanitet er i høj grad A-viden

Et eksempel på A-viden er jordmenneskets humanitet, som for det meste er på A-viden stadiet, da der er kendskab eller viden om at være human, men humanitet er endnu ikke i fuld grad er blevet til praktisk manifestation og handling [12]. Vi ved et eller andet sted at vi skal behandle hinanden "godt", men vi kan ikke altid leve det i praksis.

Se også

Livssubstans

A-viden er livssubstans nummer 13 [13].

Referencer

Henvisninger til A-Viden

A-viden
Livets Bog
Livets Bog 2
A-viden, 327, 454, 458, 480 *
Livets Bog 3
A-viden, 936 *
A-viden, 737 *
Livets Bog 6
A-viden, 1986 *
26. Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed
A-viden, B-viden, C-viden, stk. 7-9 *
A-viden, B-viden, C-viden, stk. 7-9 *
Søg i indekset - Indeksside for A-viden

Se også A-B-C-viden for flere referencer til A-, B- og C-viden.