Livsmysteriets løsning

Fra Martinus Wiki

Martinus beskriver livsmysteriets løsning i 12 punkter. Martinus viser at verdensaltet er et levende alkærligt væsen, som vi kender under begrebet gud og at "alt er såre godt".

Livsmysteriets løsning er blevet en livsbetingelse for jordmenneskeheden, da fortidens forskrifter er blevet forældede [1].

Livsmysteriets løsning er symboliseret i symbol 32.

Livsmysteriets løsning er ikke stedsbetegnet

Verdensaltet er manifestation af både uendelighed og begrænsning [2]. Løsningen på livsmysteriets løsning kan derfor ikke beskrives ved en begrænsning alene, dvs. ved hjælp at mål- og vægtfacitter. Den materielle videnskab vil mangle uendeligheden i livsmysteriets løsning.

Tre indstillinger til livsmysteriets løsning

Der findes følgende tre indstilinger til livsmysteriets løsning[3]:

Indstilling for at kunne forstå livsmysteriets løsning

Martinus skriver at der ikke kræves en teoretisk ramme for at kunne forstå livsmysteriets løsning.[4] Der kræves derimod blot at vi er "absolut frie og uhildede forskere"[5]. Vi skal være forskere uden forudfattede teorier, som vi forsøger at få livsmysteriet løsning til at passe ind i. Disse forudfattede teorier kan tilsløre løsningen og forhindre os i at se løsningen. Man kan sige at vi er nødt til at møde livsmysteriets løsning med et åbent sind.

De tolv grundfacitter eller stjernefelter

Baseret på 12 kendsgerninger eller uomstødelige grundfacitter (LB2, fra stk. 558 [6] til ca. 621). Beskrivelse af Symbol 32 fra stk. 669[7] i Livets Bog 3 og Det Evige Verdensbillede 3 stk. 32.1 [8].

Grundfacit Beskrivelse Referencer
Livsmysteriets grundfacit nr. 1 det levende væsen er et "noget" og ikke et intet - Alt er et "noget" LB2, stk. 559[9]; LB3, stk. 680 [10]; DEV3, stk. 32.3[11]
Livsmysteriets grundfacit nr. 2 Årsag og virkning LB2, stk. 560[12]; LB3, stk. 681 [13]; DEV3, stk. 32.4[14]
Livsmysteriets grundfacit nr. 3 Logik og planmæssighed LB2, stk. 561[15]; LB3, stk. 682 [16]; DEV3, stk. 32.5[17]
Livsmysteriets grundfacit nr. 4 Ideskabelse eller tænkning LB2, stk. 562[18]; LB3, 683[19]; DEV3, stk. 32.6[20]
Livsmysteriets grundfacit nr. 5 Det levende væsens eksistens LB2, stk 563[21]; LB3, 684 [22]; DEV3, stk. 32.7[23]
Livsmysteriets grundfacit nr. 6 Skelnen mellem "Jeg og "det" LB2, stk. 564 [24]; LB3, 685 [25]; DEV3, stk. 32.8[26]
Livsmysteriets grundfacit nr. 7 Jeget er "noget", der ikke er en virkning af en forudgående årsag. Den årsagsløse årsag LB2, stk. 565 [27]; LB3, 686 [28]; Det Evige Verdensbillede 3, stk. 32.9[29]
Livsmysteriets grundfacit nr. 8 "det treenige princip" LB2, stk. 566 [30]; LB3, 698 [31]; DEV3, stk. 32.10[32]
Livsmysteriets grundfacit nr. 9 "det levende væsen" er manifesteret "i Guds billede efter hans lignelse". Væsener inden i væsener. Hovedprincippet i Guddommens legeme. LB2, stk. 567 [33]; LB3, 699 [34]; DEV3, stk. 32.11[35]
Livsmysteriets grundfacit nr. 10 "det levende væsens" "evige tilværelse" eller "udødelighed" LB2, stk. 568 [36]; LB3, 731 [37]; DEV3, stk. 32.12[38]
Livsmysteriets grundfacit nr. 11 Reinkarnation og skæbne (og karma) LB2, stk. 569 [39]; LB3, 751 [40]; DEV3, stk. 32.13[41]
Livsmysteriets grundfacit nr. 12 Alt er såre godt LB2, stk. 617 [42]; LB3, stk. 762 [43]; DEV3, stk. 32.14[44]

Argumentation for livsmysteriets løsning

Martinus gennemgår, i stk. 575[45] og frem , hvad konsekvensen er, hvis de elleve første grundfacitter ikke eksisterer og konkluderer for hver af dem at "intet" måtte eksisterer, hvor vi ellers tydeligt oplever liv. Ydermere, argumenterer Martinus at grundfactitterne er et "urokkeligt plus" og stadfæster at "Alt er såre godt", som er livsmysteriets 12. grundfacit[46].

Fra stk. 559 [47] i Livets Bog 2 og frem, er der en "meditation" på os selv, hvor Martinus gennemgår hvert af de 12 grundfacitter med udgangspunkt i "os selv".

Oplevelse af livsmysteriets løsning

"løsningen på livets gåde kun opleves ved hjælp af intuitionen" og kan ikke tilegnes ved ren materialistisk forskning (LB6, stk. 2188)[48]

Tilgængeligheden af livsmysteriets løsning er et spørgsmål om moral [49]

De kosmiske analyser er en for intelligensen tilpasset form, som kan give en teoretisk oplevelse af livets mening og livsmysteriets løsning [50].

Talsystemet udtrykker livsmysteriets løsning

I følge Martinus, så er talsystemet fuldkomment og repræsenterer livsmysteriets løsnings 12 grundfacitter [51].

Livsmysteriets løsning i Martinus værk


Referencer

 1. Livets Bog 4, stk. 1476
 2. Livets Bog 3, stk. 670
 3. Livets Bog 3, stk. 676
 4. Livets Bog 3, stk. 679
 5. Livets Bog 3, stk. 679
 6. Livets Bog 2, stk. 558
 7. Livets Bog 2, stk. 558
 8. Det Evige Verdensbillede 3, 32.1
 9. Livets Bog 2, stk. 559
 10. Livets Bog 3, stk. 680
 11. Det Evige Verdensbillede 3, 32.3
 12. Livets Bog 2, stk. 560
 13. Livets Bog 3, stk. 681
 14. Det Evige Verdensbillede 3, 32.4
 15. Livets Bog 2, stk. 561
 16. Livets Bog 3, stk. 682
 17. Det Evige Verdensbillede 3, 32.5
 18. Livets Bog 2, stk. 562
 19. Livets Bog 3, stk. 683
 20. Det Evige Verdensbillede 3, 32.6
 21. Livets Bog 2, stk. 563
 22. Livets Bog 3, stk. 684
 23. Det Evige Verdensbillede 3, 32.7
 24. Livets Bog 2, stk. 564
 25. Livets Bog 3, stk. 685
 26. Det Evige Verdensbillede 3, 32.8
 27. Livets Bog 2, stk. 565
 28. Livets Bog 3, stk. 686
 29. Det Evige Verdensbillede 3, 32.9
 30. Livets Bog 2, stk. 566
 31. Livets Bog 3, stk. 698
 32. Det Evige Verdensbillede 3, 32.10
 33. Livets Bog 2, stk. 567
 34. Livets Bog 3, stk. 699
 35. Det Evige Verdensbillede 3, 32.11
 36. Livets Bog 2, stk. 568
 37. Livets Bog 3, stk. 731
 38. Det Evige Verdensbillede 3, 32.12
 39. Livets Bog 2, stk. 569
 40. Livets Bog 3, stk. 751
 41. Det Evige Verdensbillede 3, 32.13
 42. Livets Bog 2, stk. 617
 43. Livets Bog 3, stk. 762
 44. Det Evige Verdensbillede 3, 32.14
 45. Livets Bog 2, stk. 575
 46. Livets Bog 2, stk. 617
 47. Livets Bog 2, stk. 559
 48. Livets Bog 6, stk. 2188
 49. Livets Bog 6, stk. 2188
 50. Livets Bog 7, stk. 2524
 51. Livets Bog 3, stk. 1043

Henvisninger til Martinus værk (Indekset)

Livsmysteriets løsning
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 4
Livsmysteriets løsning, stk. 36.9, 37.1, 37.5-6, 37.13, 37.15, 40.1, 40.3
Søg i indekset - løsning Indeksside for Livsmysteriets løsning
Livsmysteriet
Andre bøger
Artikelsamling 1
Livsmysteriet, stk. 15.2, 15.8, 16.8, 23.4, 23.7, 26.7, 28.3, 29.1-3, 37.1, 37.6, 38.3, 40.15, 42.13, 45.6 *
Livets Bog, stk. 14.4
Søg i indekset - Indeksside for Livsmysteriet

Artiklen trænger til et eftersyn