Livssubstans

Fra Martinus Wiki

Martinus har beskrevet 63 livssubstanser. Livsubstanser er en "... fællesbetegnelse for alle førende detaljer i specialanalyseringen af selve livet eller bevidstheden" [1]. Livet udgøres primært af X3 eller det skabte [2].

Beskrivelsen af livssubstanserne starter i kapitel 12. af Livets Bog bind. 3 stk. 763 [3] og slutter i stykke 1004 [4].

Se også kategorien "livssubstans".

Livssubstanser er livets substanser, det vil sige det livet består af. Livessubstanser er kategoriseret på samme måde som de fysiske substanser [5].

Liste over livssubstanser

 1. Urbegæret [6]
 2. Sult [7] (tiltrækning eller bevægelse)
 3. Mættelse [8] (stilstand eller hvile)
 4. Afføring [9] (frastødning eller bevægelse)
 5. Stoffet eller materien [10]
 6. Jegets vending af bevægelsen eller energien [11]
 7. Undfangelse eller modtagelse af energi [12]
 8. Afgivelse af energi [13]
 9. "Lykken" eller "saligheden" [14]
 10. "Ulykken" eller "helvede" [15]
 11. Skæbneelementet [16]
 12. Viljen [17]
 13. A-viden [18]
 14. B-viden [19]
 15. C-viden [20]
 16. Talentkernen [21]
 17. Den maskuline pol [22]
 18. Den feminine pol [23]
 19. "Hankøn" eller "hanvæsen" [24]
 20. "Hunkøn" eller "hunvæsen" [25]
 21. "Dobbeltkøn" eller "det fuldkomne menneske" [26]
 22. Talentkernen for instinkt [27]
 23. Talentkernen for tyngde [28]
 24. Talentkernen for følelse [29]
 25. Talentkernen for intelligens [30]
 26. Talentkernen for intuition [31]
 27. Talentkernen for hukommelse [32]
 28. Overbevidstheden [33]
 29. Underbevidstheden [34]
 30. Fornemmelsen af "ubehag" [35]
 31. Fornemmelsen af "behag" [36]
 32. Kontrastprincippet [37]
 33. Jegets fremtræden som "et levende væsen" [38]
 34. Skæbnen [39]
 35. Jegets "natbevidsthed" [40]
 36. Jegets "dagsbevidsthed" [41]
 37. "Frigjorthedsfornemmelsen" [42]
 38. "Stedbundethedsfornemmelsen" [43]
 39. "Det timelige" (det stedbundne noget) [44]
 40. "Det evige" (det frie noget) [45]
 41. Mål- og vægtfacitter [46]
 42. Den på mål- og vægtfacitter baserede magt [47]
 43. "Syndefaldet" som dyrets "selvopholdelsesdrift" [48]
 44. Det kulminerende "dyr" eller den gudløse materialist [49]
 45. "Syndefaldet" eller verdensgenløsningsprincippet i sin første fase [50]
 46. "Forførelsen" i paradisets have [51]
 47. "Slangen", "djævelen" eller den første fases verdensgenløser [52]
 48. Verdensgenløsningens sidste fase [53]
 49. Verdensgenløserne i genløsningens sidste fase [54]
 50. Kristusprincippet [55]
 51. Partiskhed [56]
 52. Perspektivprincippet [57]
 53. Relative facitter [58]
 54. Organismen som falsk centrum i perspektivet [59]
 55. Det evige "noget som er", som livets absolutte eneste "faste punkt" [60]
 56. Livets absolutte facitter eller "kosmiske analyser" [61]
 57. "Bevægelse 1" [62]
 58. "Bevægelse 2" [63]
 59. "Bevægelse 3" [64]
 60. Væsenets "evige liv" [65]
 61. X1 [66]
 62. X2 [67]
 63. X3 [68]

Alle livssubstanserne er nødvendige

Martinus skriver alle de 63 livssubstanser er nødvendige på samme måde som Livsmysteriets 12 grundfacitter er nødvendige [69]. Hvis blot en af dem manglede, så ville det evige kredsløb blive brudt, livet ville blive midlertidigt og dermed ikke længere være evigt.

Navigation

Referencer

 1. Livets Bog 3, stk. 778
 2. Livets Bog 3, stk. 778
 3. Livets Bog 3, stk. 763
 4. Livets Bog 3, stk. 1004
 5. Livets Bog 3, stk. 765
 6. Livets Bog 3, stk. 773
 7. Livets Bog 3, stk. 774
 8. Livets Bog 3, stk. 775
 9. Livets Bog 3, stk. 776
 10. Livets Bog 3, stk. 777
 11. Livets Bog 3, stk. 824
 12. Livets Bog 3, stk. 928
 13. Livets Bog 3, stk. 931
 14. Livets Bog 3, stk. 932
 15. Livets Bog 3, stk. 933
 16. Livets Bog 3, stk. 934
 17. Livets Bog 3, stk. 935
 18. Livets Bog 3, stk. 936
 19. Livets Bog 3, stk. 937
 20. Livets Bog 3, stk. 938
 21. Livets Bog 3, stk. 939
 22. Livets Bog 3, stk. 940
 23. Livets Bog 3, stk. 940
 24. Livets Bog 3, stk. 941
 25. Livets Bog 3, stk. 941
 26. Livets Bog 3, stk. 942
 27. Livets Bog 3, stk. 943
 28. Livets Bog 3, stk. 943
 29. Livets Bog 3, stk. 943
 30. Livets Bog 3, stk. 943
 31. Livets Bog 3, stk. 943
 32. Livets Bog 3, stk. 943
 33. Livets Bog 3, stk. 944
 34. Livets Bog 3, stk. 945
 35. Livets Bog 3, stk. 946
 36. Livets Bog 3, stk. 946
 37. Livets Bog 3, stk. 946
 38. Livets Bog 3, stk. 947
 39. Livets Bog 3, stk. 948
 40. Livets Bog 3, stk. 949
 41. Livets Bog 3, stk. 950
 42. Livets Bog 3, stk. 951
 43. Livets Bog 3, stk. 951
 44. Livets Bog 3, stk. 952
 45. Livets Bog 3, stk. 952
 46. Livets Bog 3, stk. 959
 47. Livets Bog 3, stk. 959
 48. Livets Bog 3, stk. 966
 49. Livets Bog 3, stk. 967
 50. Livets Bog 3, stk. 972
 51. Livets Bog 3, stk. 978
 52. Livets Bog 3, stk. 978
 53. Livets Bog 3, stk. 979
 54. Livets Bog 3, stk. 979
 55. Livets Bog 3, stk. 979
 56. Livets Bog 3, stk. 981
 57. Livets Bog 3, stk. 983
 58. Livets Bog 3, stk. 985
 59. Livets Bog 3, stk. 985
 60. Livets Bog 3, stk. 990
 61. Livets Bog 3, stk. 991
 62. Livets Bog 3, stk. 998
 63. Livets Bog 3, stk. 998
 64. Livets Bog 3, stk. 998
 65. Livets Bog 3, stk. 999
 66. Livets Bog 3, stk. 1000
 67. Livets Bog 3, stk. 1001
 68. Livets Bog 3, stk. 1002
 69. Livets Bog 3, stk. 1004


Henvisninger til Martinus værk

Livssubstanser,
Livets Bog
Livets Bog 3
Livssubstanser, 778, 809, 813, 1004, 1052 (en samlet oversigt over (ikke genkendt) *
livssubstanserne i nummer-rækkefølge findes i indholdsfortegnelsen bagest i Livets Bog 3) (ikke genkendt) *
(ikke genkendt) *
afføringsprincippet (nr. 4), 776 (ikke genkendt) *
alt er livssubstanser, 821 *
analyser, kosmiske (nr. 56), 991 (ikke genkendt) *
behag-ubehag, (ikke genkendt) *
fornemmelsen "behag" (nr. 31), 946 (ikke genkendt) *
fornemmelsen "ubehag" (nr. 30), 946 (ikke genkendt) *
bevægelsesarter, (ikke genkendt) *
bevægelse 1 (nr. 57), 998 *
bevægelse 2 (nr. 58), 998 *
bevægelse 3 (nr. 59), 998 *
dagsbevidsthed (nr. 36), 950 (ikke genkendt) *
energi, (ikke genkendt) *
afgivelse af (nr. 8), 931-32, 940 (ikke genkendt) *
modtagelse af (nr. 7), 928, 932, 940 (ikke genkendt) *
vending af, jegets (nr. 6), 824, 928 (ikke genkendt) *
evige, det (nr. 40), 952 (ikke genkendt) *
evige liv, det (nr. 60), 999 (ikke genkendt) *
facitter, (ikke genkendt) *
absolutte (nr. 56), 991 (ikke genkendt) *
mål- og vægtfacitter (nr. 41), 959 (ikke genkendt) *
"kundskab er magt" (nr. 42), 959 (ikke genkendt) *
relative (nr. 53), 985 (ikke genkendt) *
faste punkt, "noget, som er" (nr. 55), 990 (ikke genkendt) *
frigjorthedsfornemmelse (nr. 37), 951-52 (ikke genkendt) *
helvede (nr. 10), 933 (ikke genkendt) *
jeget, (ikke genkendt) *
jegets fremtræden som "et levende væsen" (nr. 33), 947 (ikke genkendt) *
jegets vending af bevægelse og energi (nr. 6), 824, 928 (ikke genkendt) *
kapitel, 763-1052 *
kemikalier, kosmiske, 765 *
kontrastprincippet (nr. 32), 946 (ikke genkendt) *
kristusprincippet (nr. 50), 979 (ikke genkendt) *
levende væsen, jegets fremtræden som (nr. 33), 947 (ikke genkendt) *
lykke (nr. 9), 932 (ikke genkendt) *
ulykke (nr. 10), 933 (ikke genkendt) *
materialist (nr. 44), 967 (ikke genkendt) *
mættelse (nr. 3), 775 (ikke genkendt) *
natbevidsthed (nr. 35), 949 (ikke genkendt) *
noget, som er, (ikke genkendt) *
det frie noget (nr. 40), 952 (ikke genkendt) *
det stedbundne noget (nr. 39), 952 (ikke genkendt) *
faste punkt (nr. 55), 990 (ikke genkendt) *
verdensaltet (nr. 55), 990 (ikke genkendt) *
næstekærlighedsprincippet (nr. 50), 979 (ikke genkendt) *
overbevidsthed (nr. 28), 944 (ikke genkendt) *
partiskhed (nr. 51), 981 (ikke genkendt) *
perspektivprincippet (nr. 52), 983 (ikke genkendt) *
pol, (ikke genkendt) *
feminine (nr. 18), 940 (ikke genkendt) *
maskuline (nr. 17), 940 (ikke genkendt) *
salighed (nr. 9), 932 (ikke genkendt) *
sansning, organismen som "falsk" centrum for (nr. 54), 985 (ikke genkendt) *
seksuelle princip (nr. 6), 927-28 (ikke genkendt) *
selvopholdelsesdrift (nr. 43), 966 (ikke genkendt) *
skæbne (nr. 34), 948 (ikke genkendt) *
skæbneelementet (nr. 11), 934 (ikke genkendt) *
stedbundethedsfornemmelse (nr. 38), 951-52 (ikke genkendt) *
stof (nr. 5), 777 (ikke genkendt) *
substanser, 778 *
sult (nr. 2), 774 (ikke genkendt) *
talentkerne (nr. 16), 939 (ikke genkendt) *
for afgivelse af energi (nr. 17), 940 (ikke genkendt) *
for dobbeltkøn (nr. 21), 942 (ikke genkendt) *
for feminine pol (nr. 18), 940 (ikke genkendt) *
for følelse (nr. 24), 943 (ikke genkendt) *
for hankøn (nr. 19), 941 (ikke genkendt) *
for hukommelse (nr. 27), 943 (ikke genkendt) *
for hunkøn (nr. 20), 941 (ikke genkendt) *
for instinkt (nr. 22), 943 (ikke genkendt) *
for intelligens (nr. 25), 943 (ikke genkendt) *
for intuition (nr. 26), 943 (ikke genkendt) *
for maskuline pol (nr. 17), 940 (ikke genkendt) *
for modtagelse af energi (nr. 18), 940 (ikke genkendt) *
for tyngde (nr. 23), 943 (ikke genkendt) *
timelige, det (nr. 39), 952 (ikke genkendt) *
underbevidsthed (nr. 29), 945 (ikke genkendt) *
undfangelse (nr. 7-8), 928, 931 *
urbegær (nr. 1), 773 (ikke genkendt) *
verdensaltet, "noget, som er" (nr. 55), 990 (ikke genkendt) *
verdensgenløser, verdensgenløsning, (ikke genkendt) *
verdensgenløser, (ikke genkendt) *
første fases, "slangen", "djævelen" (nr. 47), 978 (ikke genkendt) *
sidste fases (nr. 49), 979 (ikke genkendt) *
verdensgenløsning, (ikke genkendt) *
"forførelsen" i "Paradisets Have" (nr. 46), 978 (ikke genkendt) *
første fase (nr. 45), 972 (ikke genkendt) *
sidste fase (nr. 48), 979 (ikke genkendt) *
viden, (ikke genkendt) *
A-viden (nr. 13), 936 (ikke genkendt) *
B-viden (nr. 14), 937 (ikke genkendt) *
C-viden (nr. 15), 938 (ikke genkendt) *
vilje (nr. 12), 935 (ikke genkendt) *
X1 (nr. 61), 1000 *
X2 (nr. 62), 1001 *
X3 (nr. 63), 1002 *
Martinus værk - Referer Martinus værk