Hjælp:Referencer til Martinus værk

Fra Martinus Wiki

Der er indbygget funktioner på Martinus Wiki, som gør det let at referere til Martinus værk. Denne side introducerer hvordan du bruger disse funktioner.

Du kan også læse guidelines om brug af Martinus citater.

Brug af referencer

Der er to ting, som skal være i en artikel for at få referener til at fungere.

  1. Referencen/noten
  2. Angivelse af hvor referencelisten skal være i artiklen

Referencen er noten i selv teksten. Referencelisten er listen over noter i artiklen.

Referencer til Martinus værk

Referencer til Martinus værk, dvs. hans bøger, symboler, artikler og foredrag, bør bruge {{ref}} skabelonen. Koden sørger for at referencen bliver sat ind på siden, som vi gerne vil have det og har automatisk link til værket på martinus.dk.

Referencer til Livets Bog

Det er let at referer til Livets Bog, da du blot angive styknummeret i Livets Bog i en skabelonhenvisning. Du skal kun skrive følgende på wiki-siden:


{{ ref | styknummer }}


Derefter finder systemet ud af at indsætte en note med det rigtige bind af Livets Bog, styknummeret og et link til stykket på martinus.dk.


Her er et eksempel:

Livet Bog 1, stk. 100{{ ref | 100 }}


Tuborgklammerne angiver at vi bruger en skabelon. "ref" angiver at vi bruger skabelonen "ref". Tallet "100" angiver stykket og sendes til systemet, som automatisk opretter noten.


Eksemplet giver:

Livet Bog 1, stk. 100[1] 


samt en reference i referencelisten længere nede på siden (tryk på linket ved "100").


Det anbefales at du referer til det enkelte bind af Livets Bog med wiki links. Du kan dog refere til martinus.dk med {{ ref | LB1 }}, som giver en reference til Livets Bog 1 på martinus.dk.

Du kan eksperimentere med at indsætte referencer ved at finde en side, indsætte en reference og bruge "Vis forhåndsvisning" til at se hvordan det virker. Hvis du ikke gemmer sidne, så sker der ikke noget ved det.


Stykke 2658

Brug formen:

{{ ref | styknummer | punktnummer}}


Efterskrift

Brug formen:

{{ ref | e }}


Symbolbøger

Brug følgende form for at referere til symbolbøgerne:

{{ ref | DEV # | styknummer }}


Eksempel på reference til Det Evige Verdensbillede 2, stk. 17.11:

{{ ref | DEV 2 | 17.11 }}


Ovenstående indsætter automatisk en note på siden som har et link til det specifikke stykke på martinus.dk. Du skal kun kende symbolbogen og styknummeret samt kende til skabelonen "ref" for at referere til Martinus symboler.

Småbøger

{{ ref | småbog nr | kapitel.stykke }}

Eksempel forr småbog 22a stk. 3.

{{ ref | småbog 22 | 1.3 }}

Hvor 1 står for artikel a (den første) og 3 for stykket.

Andre bøger

{{ ref | bognavn | stykke }}


  • Bisættelse
  • Logik
  • Artikelsamling 1
  • DIK
  • Grand kursus
  • Samarbejdsstrukturen

Symboler

{{ ref | symbol | symbolnummer }}

Det anbefales at du refererer til det enkelte symbol med wiki links ved hjælp af [[Symbol 1]], hvor du kan erstatte 1-tallet med nummeret på det symbol du vil referere til. Hvis du vil referere til martinus.dk kan du bruge {{ ref | symbol | 1 }} for at lave en reference til martinus.dk.

Artikler

{{ ref | artikel | ID }}

Brug ID fra artikeloversigen.

Eksempel:

{{ ref | artikel | 0010 }}

Nullerne i IDet skal være med (indtil videre...), så "10" virker ikke. Det skal være "0010".

Foredrag

{{ ref | foredrag | foredragsnummer }}

Brug foredragsIDet fra foredragsoversigten.

Eksempel:

{{ ref | foredrag | 67 }}

For foredrag 67.

Tidsskriftet Kosmos

{{ ref | kosmos | tekst }}

Skriv den tekst i "tekst"-delen, som du vil have til at stå i referencen. Det er ikke muligt at lave direkte links til martinus.dk på nuværende tidspunkt.

Eksempel:

{{ ref | kosmos | 2021-2 "Artikelens navn" }}

Referencer som ikke er til Martinus værk

Du kan referere til andet end Martinus værk ved at bruge følgende:

<ref>E. Miller, ''The Sun'', (New York: Academic Press, 2005), 23–5.</ref>

som giver denne note[2]

Angivelse af referenceliste

Følgende skal være i artiklen for at få referencelisten på siden:


 == Referencer ==
 
 {{reflist}}
 


Systemet erstatter "{{reflist}}" med listen over noter i artiklen. Vi forsøger at følge den samme struktur i artikler. Se hvor referencenlisten bør placeres i artiklen.

Wiki referencer til Martinus værk

Livets Bog

LB står for Livets Bog. Der refereres til Livets Bog med (LB1, 101), hvor tallet angiver bindet, som stykket findes i, og tallet angiver stykket.

Livets Bog-oversigten kan se en oversigt over hvilket bind hvert stykker høre til.


Symbolbøger

Martinus symbolbøger har titlen "Det Evige Verdensbillede" og har derfor forkortelsen DEV. Der refereres til værkerne med bognummer og styknummer.


Småbøger

Angiv bognummer og stykke.


Andre bøger

Brug den tekst, som står i boksen i bunden af siden, for at henvise til de listede bøger.


Symboler

Brug [[Symboler symbolnummer]] for at henvise til symbolet med nummer "symbolnummer". Udskift "symbolnummer" med symbolets nummer. Du kan se symbolernes numre på symboloversigten.


Artikler

Oversigten over artikler har det ID, som skal bruges til at henvise til en artikel. Brug [[Artikel artikelID]] for at henvise til en artikel. Udskift "artikelID" med artiklens ID. Du kan se symbolernes numre på artikeloversigten.


Foredrag

Martinus foredrag kan refereres med deres nummer, f.eks. har foredraget "Kosmisk bevidsthed" nummeret 105 og kan refereres med F105. Se listen med Martinus foredrag.

Referencer

  1. Livets Bog 1, stk. 100
  2. E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23–5.