Martinus Symboler

Fra Martinus Wiki

Martinus symboler anskueliggør forskellige aspekter af det evige verdensbillede og gør det derved lettere tilgængeligt.

Martinus har tegnet en række symboler hvoraf 100 er udgivet i symbolbøgerne, som har titlen Det Evige Verdensbillede.

Martinus egne ord om hans symboler

I symbolbog 1 skriver Martinus om symbolerne:

"B.3 Symbolerne gør det let for den studerende at få et overblik over verdensaltets eller livets kosmiske struktur Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed. Denne synlighed vil gøre det meget lettere for forskeren eller sandhedssøgeren at komme til forståelse af de kosmiske analyser i Livets Bog og dermed lette vejen for ham frem til det udviklingstrin, hvor han i kraft af sin egen kosmiske sansning selv direkte kan opleve livets storanalyser. De kosmiske analyser, som symbolerne er udtryk for, udgør således den kortlagte vej for den modne forsker fremad imod oplevelsen af kosmisk bevidsthed og dermed imod oplevelsen af livsmysteriets løsning, de levende væseners udødelighed, oplevelsen af at være "ét med Gud" og dermed oplevelsen af at være "ét med vejen, sandheden og livet"." [1]

Martinus symboler bruges flitting i foredrag om Martinus Verdensbillede til at formidle hans verdensbillede.

Symbolerne kan ses på Martinus Instituts hjemmeside.


Liste over Martinus symboler

Nedenfor er en liste over Martinus symboler med deres titler.

Det Evige Verdensbillede 1

1. Guds ånd over vandene

2. Verdensgenløsningsprincippet

3. Intolerance

4. Vejen mod lyset

5. Kosmisk bevidstløshed

6. Det levende væsen - 1

7. Livsenhedsprincippet

8. Det guddommelige noget - X1

9. Det guddommelige noget - X2

10. Det guddommelige noget - X3

11. Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner

12. Grundenergiernes kombination

13. Den evige verdensplan

14. Det kosmiske spiralkredsløb - 1

15. Loven for bevægelse

16. Evighedslegemet

Det Evige Verdensbillede 2

17. Reinkarnation, kredsløb og årstider

18. Det levende væsens skæbnebuer

19. Gennem indvielsens mørke (helvede eller ragnarok)

20. Syndernes forladelse

21. Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1

22. Den evige, kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2

22A. Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede

23. Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse

24. Det ufærdige menneskerige

25. Menneskehedens karma

26. Det kommende fuldkomne menneskerige


Det Evige Verdensbillede 3

27. Jordklodens kosmiske stråleglans

28. Det evige liv eller livsstigen

29. Kosmiske udviklingsbaner

30. Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse

31. Det levende væsens sanseevne og udviklingstrinene

32. De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning

33. De dyriske og menneskelige tankeklimaer

33A. Registrering af symbol nr. 33.


Det Evige Verdensbillede 4

34. Parringsakten eller Guds ånd i mørket

35. Polprincippets kosmiske kredsløb

36. Det evige livs struktur

37. Den tilslørede og afslørede evige sandhed

38. Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

40. Korsets tegn

41. Stjernesymbolet

42. Flagets struktur

43. Symbol over Livets Bog på sit nuværende stadium, 1933

44. Loven for tilværelse – elsker hverandre!


Det Evige Verdensbillede 5

45. Menneskelegemet som stjernesystem

46. Menneskets atomverden og grundenergierne

47. Den sunde menneskeorganisme

48. Sygdom i menneskeorganismen

49. Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden

50. Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet

51. Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet

52. Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet

53. Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet

54. Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet

55. Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet

56. Den sunde atomvirksomhed i organismen

57. Elektronsprængning i menneskets atomverden

58. Atomforgiftning

59. Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet

60. Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet

61. Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet

62. Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet

63. Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet

64. Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet

65. Atomkatastrofernes udslag i organismen

66. Mennesket i det fuldkomne tankeklima

67. Den animalske og den vegetariske føde

67A. Den ideelle fødes vibrationer

68. Mavesyre, kogning og kosten

69. Den animalske fordøjelse

70. Den vegetariske fordøjelse

71. Skæbneelement og talentkerner under diskarnation

72. Skæbneelement og talentkerner under inkarnation

73. Den defekte organisme

74. Den defekte organisme og skæbneelementet

75. Menneskets talentkerneødelæggelse

76. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske

77. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske


Det Evige Verdensbillede 6

78. Jordklodens mineralepoke

79. Jordklodens vegetabilepoke

80. Jordklodens dyreepoke – skærsilden

81. Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke

82. Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand

83. Jordklodens visdomsepoke

84. Jordklodens intuitionsepoke

85. Jordklodens åndelige struktur i dyreriget

86. Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin

87. Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft

88. Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin

89. Menneskets bevidsthedskategorier

90. Det levende væsen 1. Natbevidstheden

91. Gennem døden 1

92. Gennem døden 2

93. Det enpolede væsen

94. Væsenets to poltilstande

95. Det dobbeltpolede væsen

96. Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer

97. Loven for tiltrækning og frastødning

98. Jegets vending af bevægelsen eller energien

99. Tilværelsesplanerne og spiralzonerne

100. Den årsagsløse årsag eller den første årsag


Brug af symboler i Livets Bog

Livets Bog 1

Symbol nr. 1. Jordklodens kosmiske stråleglans. Stk. 43 – 49

Symbol nr. 2. Skabeprincippets impulser. Stk. 66 – 68

Symbol nr. 3. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier. Stk. 150 – 157

Symbol nr. 4. Intolerance. Stk. 158 – 170

Symbol nr. 5. Vejen mod lyset. Stk. 245 – 252

Symbol nr. 6. Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse. Stk. 262 – 265

Symbol nr. 7. Verdensenergiernes organisation eller udviklingsstigen. Stk. 273 – 277

Symbol nr. 8. Livets vej. – Kosmiske udviklingsbaner. Stk. 278 – 288


Livets Bog 2

Symbol nr. 9. Grundenergiernes kombination. Stk. 358 – 441


Livets Bog 3

Symbol nr. 10. Kredsløbsprincippet. Stk 639 – 668 [2]

Symbol nr. 11. Livsmysteriets løsning. Stk 669 – 762 [3]


Livets Bog 4

Symbol nr. 12. Livet og døden. Stk. 1533 – 1590 [4]

Referer til Martinus symboler i Respondoj artikler

Vi har sat systemet på Martinus Respondoj op, så det er let med nogle få tegn i artiklerne at referere til symbolerne både på Respondoj og martinus.dk. Du kan se hvordan du gør på på siden om at referere til symboler i artiklerne.


Se mere om referere til symboler i Respondoj artikler.

Referencer