Åndsvidenskab

Fra Martinus Wiki

Åndsvidenskaben beskæftiger sig med meningen bag det skabte, som han kalder livsytringer, samt de evige principper, som disse er baseret på [1]. Den har en indstilling på selve livet og søger en forståelse, som ikke er baseret udelukkende på det materielle, men søger klarhed over det "noget", som afslører bevidsthed i materien [2]. Det bliver derfor en åndsvidenskab fremfor en materievidenskab.

Intuition og tanker ovenfra

Åndsvidenskaben er baseret på intuition, som giver absolutte facitter. Disse tanker kalder Martinus for tanker fra oven.

Forskerens rolle

Åndsforskeren har rolle indenfor åndsvidenskaben er udvidet i forhold til den materialistiske forsker. Den materialistiske forsker kan opnå sine resultater uden behov for en udviklet moral. Åndsforskeren er nødt til mentalt at være sandheden. Sandheden kræver høj moral og kærlighedsevne. Derfor er åndsforskeren nødt til at have en højt udviklet moral og kærlighedsevne for at komme i kontakt med de resultater, som findes i åndsvidenskaben.

Åndsvidenskabens nødvendighed

Åndsvidenskaben er nødvendighed fordi kirkernes dogmer og manglende forklaringer ikke længere acceptable for væsener med udviklet intelligens, som har behov for forklaringer [3]. Væsenerne er derfor uden moralsk kurs. De behøver en videnskabeliggjort moralsk kurs, som de får igennem åndsvidenskaben, som blandt andet forklarer livsmysteriet.

Martinus forklarer at vi ikke kan etablere en "fredens verdenskultur" uden åndsvidenskaben. [4]

Referencer


Åndsvidenskab
Livets Bog
Livets Bog 1
Åndsvidenskab, *
filosofi, begyndelsen til, 247 *
kærlighedsvidenskab, 230
Livets Bog 3
Åndsvidenskab, 876 *
stadfæstelse af Jesu ord som videnskab, 879 *
Livets Bog 4
Åndsvidenskab, *
Bibelen, 1169 *
dogmetro-åndsvidenskab, 1169, 1185 *
helligånd, 1539 *
mission, 1529 *
udbredelse af, 1255 *
udvikling, 1292, 1490
Livets Bog 5
Åndsvidenskab, 1897 *
helligånd, 1807, 1888 *
seksualisme, 1880, 1892, 1900
Livets Bog 7
Åndsvidenskab, 2654.21-22, 2658.40 *
automatfunktion, 2535 *
helligånd, 2651-53 *
intuition, 2535 *
kosmisk verdensbillede, 2645, 2651-54 *
kritik af, 2658.31 *
livsvidenskab, 2658.11 *
mission, 2659 *
modtagelighed for, 2520, 2523-24, 2536, 2654.25, 2657, 2658.31, 2658.34, 2660-63 *
*
sandhed, 2591, 2659-64 *
Det Evige Verdensbillede
Det Evige Verdensbillede 2
Åndsvidenskab, stk. *
forhold til materialistisk videnskab, stk. 21.24, 25.10 *
helligånd, stk. 21.27 *
modtagelighed for, stk. 21.24, 25.12 *
verdensgenløsning, stk. 21.27, 22.17 *
verdensstaten, stk. 24.3, 24.10, 25.14
Det Evige Verdensbillede 3
Åndsvidenskab, stk. 33.72 *
kærlighedsvidenskab, stk. 33.26 *
religiøs videnskab, stk. 33.70
Andre bøger
Logik
Åndsvidenskab, stk. 66, 82, 84
Artikelsamling 1
Åndsvidenskab, stk. 7.6, 22.1, 28.3, 32.8 *
akademikere, stk. 14.36 *
analyser, stk. 14.7 *
interesse, stk. 8.20 *
litteratur, stk. 7.5 *
modervidenskab, stk. 14.10-11 *
parapsykologi, stk. 14.35 *
sprogbrug, stk. 7.17 *
start, stk. 18.25 *
videnskab, stk. 14.35-36, 21.5
Bisættelse
Åndsvidenskab, stk. *
hellige ånd, stk. 153-54, 164, 189, 191-92, 196-97 *
tilværelsens generallogik, stk. 36 *
åndsforsker, stk. 13, 32
DIK
Åndsvidenskab, stk. 14, 92 *
alkærlighedens videnskab, stk. 5
Småbøger
6. Blade af Guds billedbog
Småbog 6b
Åndsvidenskab, stk. *
helligånd, stk. 2 *
kritik-forståelse, stk. 13
8. Menneskeheden og verdensbilledet
Åndsvidenskab, stk. 18, 22-23, 29 *
helligånd, stk. 24, 54 *
Kristus, stk. 54 *
mission, stk. 24-25 *
videnskabelighed, stk. 69
12. Vejen til indvielse
Åndsvidenskab, stk. *
forfængelighed, stk. 21 *
forståelse af, udviklingstrinnets betydning, stk. 1 *
kritik af, stk. 20-21 *
tilhængere, kvalitet-kvantitet, stk. 21 *
viderebringelse af, stk. 20-21
15. Ud af mørket
Åndsvidenskab, stk. *
teori-oplevelse, stk. 11-12 *
verdensgenløsning, stk. 11-12
17. Verdensreligion og verdenspolitik
Åndsvidenskab, stk. *
intuitionsvidenskab, stk. 5 *
materialistisk videnskab, stk. 5
Åndsvidenskab, stk. *
Guds ånd, stk. 7 *
helligånd, stk. 7 *
kristendom, sand, stk. 7
18. Livets skæbnespil
Åndsvidenskab, stk. *
forståelse af, stk. 10 *
praktisering af kristendom, stk. 11
21. Hinsides dødsfrygten
Åndsvidenskab, stk. 18-19
23. De levende væsners udødelighed
Åndsvidenskab, stk. 6-7, 18 *
videnskab, stk. 7-8
24. Kulturens skabelse
Åndsvidenskab, stk. 22 *
verdens frelse, stk. 36 *
videnskab for væremåde, stk. 35-36
27. Verdensfredens skabelse
Åndsvidenskab, stk. 15, 35, 37
Søg i indekset - Indeksside for Åndsvidenskab


Artiklen trænger til et eftersyn